Sa vama od 2006. godine

Trasportne usluge

Transportne usluge City Špeda dostupne su 24sata dnevno, sedam dana sedmično, 365 danagodišnje!

City Šped se, od svog osnivanja, fokusirao na obezbjeđenje kompletne usluge svih vrsta transporta, uvijek poštujući važnost ispunjenja rokova i razvijajući mrežu koja pokriva cijeli svijet. 

Kako bi to postigli, fleksibilni smo kada su u pitanju potrebe naših klijenata i blisko sarađujemo sa njima i našim partnerima kako bismo kreirali ekonomična i pravovremena transportna rješenja. 

U saradnji sa stranim strateškim partnerima, nudimo vam usluge organizacije kopnenog, avio, pomorskog i multimodalnog transporta na svim svjetskim destinacijama, kao i usluge logističke podrške i lokalnog transporta unutar Bosne i Hercegovine. Naše usluge uključuju:

  • stručne savjete kod odabira načina transporta i njegove organizacije;
  • konkuretne cijene na osnovu tačnih detalja o pošiljci;
  • pouzdanu uslugu sa kratkim tranzitnim vremenom;
  • pripremu, prijem i pregled transportnih dokumenata;
  • administrativne poslove kod uskladištenja, iskladištenja i otpreme pošiljki;
  • preuzimanje i dostavu pošiljki po principu “od vrata do vrata”.

Transportne usluge City Špeda dostupne su 24 sata dnevno, sedam dana sedmično, 365 dana godišnje!

Naš pristup svakom klijentu je individualan i pozivamo vas da nas kontaktirate kako bismo kreirali poseban paket usluga u skladu sa vašim potrebama!

Pogledajte troškove rizika transporta (PDF).

Pošaljite upit

Na raspolaganju smo 24/7, 365 dana u godini. Sve upite ili informacije o našim uslugama možete dobiti putem slijedećeg formulara.

     Molimo provjerite ispravnost vaše e-mail adrese