freight and transport

Links

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

visit web page

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

visit web page

Cargo - partner

visit web page

Međunarodni savez špediterskih udruženja (FIATA)

visit web page

Međunarodna asocijacija za zračni prijevoz (IATA)

visit web page