špedicija i transport

Linkovi

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

posjetite web stranicu

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

posjetite web stranicu

Cargo - partner

posjetite web stranicu

Međunarodni savez špediterskih udruženja (FIATA)

posjetite web stranicu

Međunarodna asocijacija za zračni prijevoz (IATA)

posjetite web stranicu